ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230095
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  230095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าปากคลองลำรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SURAOPAKKLONG LUMREE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากคลองลำรี
ตำบล :
  ละหาร
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  029231125
โทรสาร :
  029231125
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  lumreeschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี


นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน