ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230096
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  230096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suraokhew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสุเหร่าเขียว
ตำบล :
  ละหาร
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  029256151
โทรสาร :
  029256151
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ค. 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:17:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าเขียว


นายละออง กลมแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน