ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230097
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  230097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประสานสามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasansamakkeewitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านละหาร
ตำบล :
  ละหาร
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  029260229
โทรสาร :
  029260229
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:32:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา


นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน