ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230098
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  230098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แสงประทีปรัฐบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Seangpateepratbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน-
ตำบล :
  ละหาร
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  021916405
โทรสาร :
  021916405
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พ.ย. 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน