ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230100
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  230100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsangwornpimonpaiboon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน1/4 -
ตำบล :
  บางม่วง
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  029248628
โทรสาร :
  029248628
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน พ.ศ. 2478
อีเมล์ :
  watsangworn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 05:35:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)


นางสาวรุจิรา วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน