ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230101
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  230101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprangoen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหัวคู
ตำบล :
  บางม่วง
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  029038290
โทรสาร :
  029038290
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  watprangoen@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)


นางเพ็ญผกา ใช้สถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน