ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230103
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  230103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsrirat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางศรีราษฎร์
ตำบล :
  บางเลน
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  025951951
โทรสาร :
  025951951
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  srirat1951@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 16:32:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)


นางจินดารัตน์ หยงสตาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน