ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230106
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  230106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเอนกดิษฐาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watanakedittharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเจ้า
ตำบล :
  บางใหญ่
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  029277872
โทรสาร :
  029277872
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/07/2476
อีเมล์ :
  watanakeditharamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:35:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม


นายสถาพร รัตนสกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน