ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230107
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  230107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watinn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเสาธงหิน
ตำบล :
  เสาธงหิน
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  029248665
โทรสาร :
  029248665
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน 2473
อีเมล์ :
  watin2554@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 04:51:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอินทร์


นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน