ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230109
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  230109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Wat Bangkho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านบางโค
ตำบล :
  บางแม่นาง
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  021916103
โทรสาร :
  021916103
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  watbangkho.non@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแม่นาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 20:01:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)


นายพนมพร พีระพิทยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน