ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230112
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  230112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwattonchuak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดต้นเชือก
ตำบล :
  บางใหญ่
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  029278366
โทรสาร :
  029278366
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  tcschool.2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 23:38:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)


นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน