ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230116
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  230116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandontalumpu (Charernjitwithaya) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนตะลุมพุก
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  024497411
โทรสาร :
  024497412
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  bandon2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:41:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)


นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน