ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230119
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  230119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattamnaknue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเตย
ตำบล :
  บางตะไนย์
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025017243
โทรสาร :
  025017243
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11-09-2476
อีเมล์ :
  wattamnak01@nonedu2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตะไนย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)


นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน