ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230120
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  230120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattal
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหมู่บ้านวัดตาล
ตำบล :
  บางตะไนย์
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025017210
โทรสาร :
  025017210
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กุมภาพันธ์ 2476
อีเมล์ :
  wattalschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตะไนย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:31:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาล


นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน