ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230121
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  230121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Intaram (Song-won-u-tit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลำพูลาย
ตำบล :
  คลองพระอุดม
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  5017296
โทรสาร :
  025017296
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2492
อีเมล์ :
  watintaram2016@outlook.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองพระอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)


นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน