ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230122
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  230122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsapansoong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแหลม
ตำบล :
  คลองพระอุดม
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025017284
โทรสาร :
  025017284
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  watsapansoongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:42:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)


นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน