ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230127
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  230127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHAKWIEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคูวังแดง
ตำบล :
  คลองข่อย
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  9260661
โทรสาร :
  029260661
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  oldtrafford_thailand@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:40:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)


นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน