ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230129
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  230129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samakkeewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน
ตำบล :
  คลองข่อย
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  9256365
โทรสาร :
  9256365
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2525
อีเมล์ :
  smk2004@maildozy.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:52:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)


นายสุนทร เกิดสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน