ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230131
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  230131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangpoodnai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ปากเกร็ด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025839128
โทรสาร :
  025839128
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  bangpoodnai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)


นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน