ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230134
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  230134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya95(watpothongbon)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025839127
โทรสาร :
  025839127
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  thairath95_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)


นายศุภกฤษ ไชยศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน