ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230138
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  230138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดผาสุกมณีจักร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phasukmaneejak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเมืองทองธานี
ตำบล :
  บางพูด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025033361
โทรสาร :
  025033361
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร


นางผุสดี หวายนำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน