ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230140
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  230140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประเสริฐอิสลาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasert School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านประเสริฐอิสลาม
ตำบล :
  บางตลาด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025838342
โทรสาร :
  025833643
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2474
อีเมล์ :
  psi_school@freei.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางตลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:17:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม


นายศรัณย์ ศรลัมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน