ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230141
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  230141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลางเกร็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Klangkret School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  บางตลาด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025845344
โทรสาร :
  025845344
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  kk.school11@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด


นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน