ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230142
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  230142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPARAMAIYIKAWAS
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโอ่งอ่าง
ตำบล :
  เกาะเกร็ด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025845765
โทรสาร :
  025845765
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2472
อีเมล์ :
  watparamaiyikawas@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)


นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน