ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลากุล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230144
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  230144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศาลากุล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsalakun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านศาลากุล
ตำบล :
  เกาะเกร็ด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  5845147
โทรสาร :
  025845147
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  watsalakun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10:22:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศาลากุล


นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน