ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงเลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230145
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  230145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเชิงเลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watcheanglen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่าอิฐ
ตำบล :
  ท่าอิฐ
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025258217
โทรสาร :
  025258217
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กุมภาพันธ์ 2476
อีเมล์ :
  watclschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเชิงเลน


นายจวน วงษ์ปิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน