ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230147
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  230147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขมาภิรตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHEMAPIRITIRAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน47
ตำบล :
  สวนใหญ่
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  02-525-0830
โทรสาร :
  029665989
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2443
อีเมล์ :
  khemapirataram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:01:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


นางจรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน