ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230152
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  230152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นนทบุรีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonthaburiphitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน15
ตำบล :
  ท่าทราย
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  588-2826-7
โทรสาร :
  025806502
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  nonpit_2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14:13:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน