ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230154
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  230154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bodindecha (Sing Singhaseni) Nonthaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน79/11
ตำบล :
  วัดชลอ
อำเภอ :
  บางกรวย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11130
โทรศัพท์ :
  447-5774
โทรสาร :
  024475775
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี


นายนาวี ทรัพย์ห่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน