ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230157
รหัส Smis 8 หลัก :
  12022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  230157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชวินิต นนทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajavitnitnonthaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางใหญ่
ตำบล :
  บางใหญ่
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  029277239
โทรสาร :
  029278290
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เมษายน 2521
อีเมล์ :
  rnnschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี


นายชาคริส ภู่งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน