ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230158
รหัส Smis 8 หลัก :
  12022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  230158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANGBUATHOG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3/1   บ้าน-
ตำบล :
  พิมลราช
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  025717595
โทรสาร :
  025717595
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  bbt@bbt.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 02:16:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางบัวทอง


นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน