ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230159
รหัส Smis 8 หลัก :
  12023001
รหัส Obec 6 หลัก :
  230159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  โสนลอย
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  025717052
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  ssnonthaburi@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13:17:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี


นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน