ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากเกร็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230162
รหัส Smis 8 หลัก :
  12022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  230162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากเกร็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAKKRED
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน128/37
ตำบล :
  ปากเกร็ด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  029606060
โทรสาร :
  029606006
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2447
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:25:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากเกร็ด


นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน