ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230166
รหัส Smis 8 หลัก :
  12022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  230166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nawaminthrachinuthit Horwang Nonthaburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  029618891-3
โทรสาร :
  025839808
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มีนาคม 2535
อีเมล์ :
  hwn.sarabun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10:45:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


นายไพฑูรย์ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน