ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางคูวัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270003
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  270003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางคูวัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangkuwat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางคูวัด
ตำบล :
  บางคูวัด
อำเภอ :
  เมืองปทุมธานี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12000
โทรศัพท์ :
  0-2598-2761
โทรสาร :
  025982761
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2442
อีเมล์ :
  bangkuwat55_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคูวัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:52:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางคูวัด


นางสิริณพากุล ทาเชาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคูวัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน