ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270015
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  270015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์ศรัทธาทํา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watradsudthatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ตำบล :
  บางหลวง
อำเภอ :
  เมืองปทุมธานี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12000
โทรศัพท์ :
  0-2978-3851
โทรสาร :
  0-2978-3851
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  watrad-ptt1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทําผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน