ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270024
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  270024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางกุฎีทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangkudeethong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านชุนวัดบางกุฎีทอง
ตำบล :
  บางกะดี
อำเภอ :
  เมืองปทุมธานี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12000
โทรศัพท์ :
  0-2501-2590
โทรสาร :
  0-2501-2646
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2504
อีเมล์ :
  bangkudeetong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกะดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 18:19:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง


นางวัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน