ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270026
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  270026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขจรทรัพย์อํารุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KhajornsubUmrung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  เมืองปทุมธานี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12000
โทรศัพท์ :
  0-2501-2259
โทรสาร :
  025011704
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 เมษายน 2515
อีเมล์ :
  khajornsubumrung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:49:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง


นางปิยนันท์ โตปิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน