ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงเขาย้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270038
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  270038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงเขาย้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUENGKAOYORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านคลองสี่
ตำบล :
  คลองสี่
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  0-2902-7053
โทรสาร :
  029027725
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  bky2552@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:27:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงเขาย้อน


นายมานพ ตุ้มโหมด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน