ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270054
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  270054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมูลเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmoonlek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านคลองหก
ตำบล :
  คลองหก
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  0-2904-5727
โทรสาร :
  0-2904-5727
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2478
อีเมล์ :
  watmoonlek@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองหก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมูลเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน