ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ข้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270060
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  270060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอู่ข้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watukhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านอู่ข้าว
ตำบล :
  คลองเจ็ด
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  020193977
โทรสาร :
  020193977
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2479
อีเมล์ :
  watukhao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 16:42:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอู่ข้าวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ข้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน