ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาบุญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270065
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  270065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาบุญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnaboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านชุมชนสหกรณ์พัฒนา
ตำบล :
  ลำผักกูด
อำเภอ :
  ธัญบุรี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12110
โทรศัพท์ :
  025771616,025771686
โทรสาร :
  025771686 ต่อ 22
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  watnaboon1@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธัญบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:44:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาบุญ


นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาบุญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน