ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270067
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  270067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมูลจินดาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmoonjindaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน96/12
ตำบล :
  บึงยี่โถ
อำเภอ :
  ธัญบุรี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12130
โทรศัพท์ :
  02-577-1203
โทรสาร :
  02-577-1203
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  jinda@pathum2.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครรังสิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2560 เวลา 12:35:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม


นางพัชรี เหลืองอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน