ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสงสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270069
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  270069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแสงสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsangsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน
ตำบล :
  ประชาธิปัตย์
อำเภอ :
  ธัญบุรี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12130
โทรศัพท์ :
  025331099
โทรสาร :
  025330289
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครรังสิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:07:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแสงสรรค์


นายอุดม โพธินำแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน