ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270076
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  270076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองเจ้าเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankongchaomueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน-คลองพระอุดม
ตำบล :
  คลองพระอุดม
อำเภอ :
  ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12130
โทรศัพท์ :
  0-2997-3876
โทรสาร :
  029973876
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/08/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพที่8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองพระอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 06:19:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง


นายกิตติพัฒน์ แก้วมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน