ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270086
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  270086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsutthawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางสะแก
ตำบล :
  ลาดหลุมแก้ว
อำเภอ :
  ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12140
โทรศัพท์ :
  02-9776599
โทรสาร :
  02-9776599
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15สิงหาคม2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดหลุมแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:50:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุทธาวาส


นายประสิทธิ์ แก้วสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน