ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270093
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  270093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watborthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  คูขวาง
อำเภอ :
  ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12140
โทรศัพท์ :
  0-2599-1541
โทรสาร :
  025991541
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย.2467
อีเมล์ :
  borthongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคูขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 17:27:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อทอง


นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน