ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270120
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  270120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัยมังคลาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchaimangkalaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้าน-
ตำบล :
  ลำไทร
อำเภอ :
  ลำลูกกา
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12150
โทรศัพท์ :
  02-1502450
โทรสาร :
  021502450
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  watchai_spp2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบูรพาพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:56:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัยมังคลารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน