ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพืชอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270121
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  270121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพืชอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphuetudom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพืชอุดม
ตำบล :
  พืชอุดม
อำเภอ :
  ลำลูกกา
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12150
โทรศัพท์ :
  02-149-6468
โทรสาร :
  021496468
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  watphutudomschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พืชอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:15:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพืชอุดม


นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน