ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศาลาพัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270127
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  270127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศาลาพัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SALAPUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศาลาพัน
ตำบล :
  เชียงรากน้อย
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  021013218
โทรสาร :
  021013218
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  slpschool2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงรากน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 13:04:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศาลาพัน


นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาพัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน